எங்கள் நிறுவனம் Longyou Qingyan காகிதம் தயாரிப்பு தொழிற்சாலை ஒரு தொழில்முறை பரிசு பெட்டியில் உற்பத்தியாளர் ஆகும். தாக்கல் இந்த அனுபவம் பல ஆண்டுகள், நாம் புதிய தயாரிப்புகளை உருவாக்கத் மேல் மனதில் வேண்டும். "விரைவு பதில், திறமையான தகவல்தொடர்பு, வேகமாக உற்பத்தி, மற்றும் விரைவான விநியோக" நாம் வாடிக்கையாளர் நல்ல தரவரிசையை பெற்ற பெருமை உள்ளன.