ក្រុមហ៊ុនរបស់យើង Longyou Qingyan រោងចក្រផលិតផលក្រដាសគឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតប្រអប់អំណោយទានមួយដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ។ ដោយមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងនេះបានដាក់ពាក្យយើងមានចិត្តកំពូលនៃការអភិវឌ្ឍផលិតផលថ្មី។ "ការឆ្លើយតបរហ័ស, ការទំនាក់ទំនងមានប្រសិទ្ធិភាព, ផលិតដែលមានល្បឿនលឿននិងការចែកចាយយ៉ាងរហ័ស" យើងមានកិត្តិយសណាស់ដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ល្អរបស់អតិថិជនដូច្នេះ។

WhatsApp Online Chat !